Движението на чистите сърца

Условия за постъпване

сеп. 18, 2019 pедакцията

Кой може да стане член на Движението на чистите сърца?

Всеки, който иска да върви след Иисус Христос и решава от този момент (независимо от миналото си) да реализира християнското призвание за любов към Бога и ближния.

Какви са изискванията?

Да желая да бъда с Иисус и да изпълня Неговата воля по отношение на мене (всички стъпки на членовете на ДЧС се съдържат в молитвата на поверяване).

Какво ще стане, ако не успея в нещо и съгреша?

Ние сме само грешници, но трябва да вземаме решения отговорно, като изискваме от себе си. Не може само да пробваме или да се отказваме при първите трудности – ако се провалиш, започни отново! Ако обаче извършиш тежък грях, веднага иди да се сдобриш с Христос в тайнството Покаяние и не се предавай в борбата. В движението не влизат хора без проблеми, а тези, които са решени да се
борят.

Кога мога да вляза в ДЧС?

Във всеки момент! Трябва само:
– Да приемаш Светото причастие.
– Да кажеш молитвата на поверяване.
– Да се изповядваш.
След това ни съобщи за това събитие, за да можем да ти изпратим специална благословия и да те впишем в „Книгата на чистите сърца”.