Християнството е най-разпространената религия в света

2012-10-02

Християнството продължава да бъде най-разпространената религия в света. В проучване на The Pew Forum, един от водещите американски центрове за социологически изследвания, приблизително една трета от населението на Земята, 2.18 милиарда души са определени като „християни”. Същевременно, мюсюлманите са около 1,6 милиарда и представляват 23.4% от населението на света. Проучването - разпространено от агенция AsiaNews - показва, че католиците са 50.1% от християните, протестантите са 37%, православните 12%, а останалата част са последователи на различни деноминации. В световен мащаб, християните представляват почти същият процент от населението както и преди сто години. През последния век, броят им е нараснал почти четири пъти: от 600 милиона на повече от 2 милиарда. В същия период, населението на света се е увеличило от 1,8 милярда на 6,9 милиарда души. В резултат на това, процентното съотношение на християните в света е останало почти непроменено: от 35% в момента те са 32% от населението на планетата. Но ако общият процент на християните не се е променил осезаемо, то тяхното географско разпределение е много различно, със значителен растеж в Африка и Азия. През 1910 г. 66,3% от християните са живеели в Европа, 27,1% в Северна и Южна Америка, 4,5% в Азиатско-тихоокеанския регион, 1, 4% в Субсахарска Африка, и 0,7% в Близкия Изток и Северна Африка. Днес тази ситуация е коренно променена: Европа е на второ място (с 25,9%), докато най-голям е броят на християните (36,8%) в Северна и Южна Америка. Най- значителен обаче е растежът в Субсахарска Африка, в която днес живеят 23,6% от християните и Азиатско-тихоокеанския регион, където те достигат до 13,1%. Почти неизменено е присъствието им в Близкия изток и Северна Африка: от 0,7% днес то е 0,6%. Глобалното разпределение на християните също е претърпяло значителни промени: през 1910 г. християните, които живеят в северното полукълбо (Европа, Северна Америка, Австралия, Япония и Нова Зеландия) са около четири пъти повече от тези в Южното. В настоящия момент 61% живеят в Южното полукълбо и 39% в Северното. На местно ниво, през 1910 г. християните в Субсахарска Африка са бии 9% от населението, а днес те са 63%, докато в Азиатско-тихоокеанския регион, от 3% са нараснали на 7%. Християните са мнозинство в 158 от 232-те страни и територии, обект на проучването, но това често са сравнително малки страни. Въпреки това християните са малцинство в някои от най-населените страни в света. В Китай и Индия се намират най-многобройните християнски малцинства, над 67 милиона в Китай и близо 32 милиона в Индия и съответно 5.0% и 2.6% от тяхното население, последвани от Индонезия, с 21.160 хиляди християни (8,8%), Южна Корея с 14,1 милиона (44.8%), Виетнам (7,030 милиона - 8,0%) и на девето място е Република Казахстан (4.14 млн. - 26.2%).

 

Radio Vaticana

 

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86