Обществената кампания на любовта

2011-08-08

АБВ
Азбука на обществената кампания на любовта

 

1.
Уважавай всеки човек, защото Христос живее в него. Бъди чувствителен към другия човек, твоя брат.
 

 

2.
Мисли добре за всички – не мисли лошо за никого. Полагай усилия дори и у най-лошия да намериш нещо добро.
 

 

3.
Говори винаги доброжелателно за другите – не говори лошо за ближните. Поправи стореното с думи зло. Не създавай разногласия между хората.
 

4.
Разговаряй с всеки на езика на люб овта. Не повишавай тон. Не ругай. Не създавай неприятности. Не предизвиквай сълзи. Успокоявай и проявявай доброта.
 

 

5.
Прощавай всичко – на всички. Не таи в сърцето си обида. Винаги първи протягай ръка за помирение.
 

6.
Винаги действай в полза на ближния. Прави добро на всеки, така, както би искал да ти правят на теб. Не мисли за това какво ти дължи някой, а какво ти дължиш на другите.
 

7.
Съчувствай активно в страданието. Охотно бързай да утешиш, да посъветваш, да помогнеш, да проявиш сърдечност.
 

8.
Работи добросъвестно, защото от плодовете на твоя труд се ползват и други, както и ти ползваш труда на другите.
 

9.
Включи се в общественото подпомагане на ближните. Отвори се към бедните и болните. Давай от своето. Старай се да забележиш нуждаещите се около тебе.
 

10.
Моли се за всички, дори и за враговете си.


Кард. Стефан Вишински

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86