Новата евангелизация се нуждае от работници на Господнята нива

2011-09-21

„Днес живеем в епоха на нова евангелизация”. С тези думи по време на неделната молитва Ангел Господен от Кастел Гандолфо Бенедикт ХVІ призова „вярващите, семействата и общностите”, които са открили красотата на вярата „да работят на лозето Господне”.

Папата посочи също и главните действащи лица на новата мисия, които са мъжете и жените в общение с Христос. В контекста на новата учебна година Светият Отец подчерта, че възпитанието е право на всички.

С възвестяването на Евангелието са разкриват широки хоризонти. Поради това регионите с древна християнска традиция са призвани да преоткрият красотата на вярата”.

В краткото си размишление Папата се спря на откъса от посланието на Свети Павел към Филипяните, предложен от неделната литургия, в който Апостолът пише: „За мен живота е Христос”. Оттук Папата призова всички да се включат дейно в новата евангелизация и подчерта, че нейните главни действащи лица са мъжете и жените, които възвестяват една и съща Блага Вест:

Хора, семейства, общности, които приемат да работят в лозето Господне, според образа предложен от неделното евангелие”.

Папата припомни и основите елементи на смирение и безвъзмездност:

Смирени и благородни работници, които не искат друга отплата освен тази да участват в мисията на Исус и Църквата”.

„Скъпи приятели – обърна се към присъстващите Папата – Евангелието преобрази света и продължава да го преобразява, като една река, която напоява една необятна нива”. Бенедикт ХVІ припомни, че „общението с живия Исус Христос” означава да се открие „един нов смисъл на живота и човешкото съществувание”. „Бог е любов и с Неговата жертва изкупи човечеството от робството на злото. Бог – прибави Папата – дарява една сигурна надежда”:

Неговитесмърт и възкресение са Благата Вест, която тръгвайки от Ерусалим, е предопределена да достигне до всички хора и народи и да преобрази отвътре всички култури”.

„Свети Павел – отбеляза Светият Отец – бе човек, който в себе си обобщаващи три различни свята: еврейския, гръцкия и римския. Не случайно Бог повери на него мисията да отведе Евангелието от Мала Азия до Гърция, а след това и до Рим, построявайки мост, който ще отведе Християнството до всички краища на земята”.

След молитвата Ангел Господен, Папата припомни монс. Франческо Палеари, от свещеническата Общност на Свети Джузепе Котоленго, който на 17 септември бе обявен за Блажен:

Той посвети живота си на бедните и болните в малкия Дом на Божието провидение, но също и на преподавателската дейност, отличавайки се със своето търпение и учтивост. Нека възхвалим Бог за тази ярък свидетел на Неговата любов”.

При поздравите на различни езици Папата се обърна към всички ученици и студенти. Ученическите години са най-важните, каза Папата. „Важно е да разширите полето на вашите познания и да се научите да живеете с другите”. Оттук Папата призова родителите да следват от близо децата си, да изслушват техните разкази, да говорят с тях за техните преживявания, помагайки им по този начин да взимат добри решения. „Семейството и училището са добрия терен на който се формира утрешното човечество”, посочи Папата и отправи апел всяко дете да получи образованието на което има право.

На немски език Бенедикт ХVІ припомни своята предстояща апостолическа визита в Германия:

"Ich freue mich schon auf die Begegnungen mit vielen Menschen ...".
„Гледам с радост на предстоящите срещи с хората в Германия”, каза Папата и насърчи вярващите да „отговорят безрезервно на безкрайната Божия любов и да сътрудничат за благото по света”.

На английски език Папата насърчи да се преодолеят моментите в които преобладава „завистта от успеха на другите и разочарованието, че не сме подходящо възнаградени за това, което правим”. Нека всичко това бъде преодоляно, мислейки за безбройните дарове, които Бог ни изпраща. На полски Бенедикт ХVІ поясни, че на всеки един от над са поверени различни „задължения и харизми”, но „ни очаква едно и също възнаграждение: радостта от вечното участие в добротата Господня”. На испански бе отправен призив да се „разпознае безкрайната щедрост и доброта на Бог, които стоят над човешките изчисления”. Към поклонниците от Словакия, бе отправено пожеланието за „приятно прекарване във Вечния град в който срещаме яркото свидетелство на многобройни християни, работили предано на лозето Господне”.

Radio Vaticana

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86