Движение на чистите сърца за семейства

2010-02-06

Скъпи съпрузи! Колко голямо е вашето призвание да сътрудничите в съзидателния акт на самия Господ Бог и във възпитанието на децата!

Повече...

предишна назад

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86