Сестра Мария Фаустина Ковалска, апостол на Божието милосърдие

2010-09-24

 На 13 септември 1935 г. сестра Фаустина имала ужасяващо страшно видение за Ангела на разрушението (Ангела на Божествения гняв), който поразява някои места на планетата. Тя започнала да се моли, просейки от него да престане да наказва хората и да им даде време да се покаят.

http://www.obichajtese.org/nr/ozieto_milosyrdie/estra_arija_austina_ovalska.html

следваща назад

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86