Божието Милосърдие

Сестра Мария Фаустина Ковалска, апостол на Божието милосърдие

 На 13 септември 1935 г. сестра Фаустина имала ужасяващо страшно видение за Ангела на разрушението (Ангела на Божествения гняв), който поразява някои места на планетата. Тя започнала да се моли, просейки от него да престане да наказва хората и да им даде време да се покаят.

Броеница на Божието Милосърдие

"Тази молитва е за успокоение на Божия гняв, ще я казваш с броеница в ръка по следния начин"

из ДНЕВНИЧЕТО на св. Фаустина Ковалска

Света Мария Фаустина на Пресветото Причастие известна е по цял свят като апостол на Божието Милосърдие и е считана от теолозите за един от най-изтъкнатите мистици на Църквата.

Вероучителстването на Папата за Божественото милосърдие

Мисията на Църквата е да носи на всички „радостната действителност на милосърдната Любов на Бог”.

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86