Божието милосърдие

Божието милосърдие
  • Сестра Мария Фаустина Ковалска, апостол на Божието милосърдие
  •  

    Първата светица на третото хилядолетие
  • Броеница на Божието Милосърдие
  • Самият Иисус ни казва защо е толкова важно да казваме тази молитва: „Постоянно казвай молитвата, на която те научих. Всеки, който я казва, ще получи голямо милосърдие в часа на смъртта”.

  • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86